Fables

Ti-ravèt épi manzé poul

Ravèt pa janmen ni rézon douvan poul.
Ti ravèt, té ka chèché manjé douvan kay manzè poul
Manzè poul poko té manjé sèl di Dyé -an ! é boudin-w té ka kryé anmwé !
-Sa’w vini chèché ? ou ka sanm bien brav pou bodé douvan lapot kay mwen !
- Pa faché Manzè Poul ! Mwen pa vini déranjé’w. Mwen byen douvan lapot kay ou mé mwen pa entré ! Mwen la ka chèché an ti moso manjé !
Mwen pa vini volè zafè’w. Fè zafè’w ! Chè !
- Wou … !!! Mwen ka véyé‘w ! Mwen sav ou ni labitid palé mwen mal !
- Sa’w ka di la ! Mwen poko té menm né yè oswè ! - Si sé pa wou, sé frè-w !
- Mwen pani fanmi !
- Ou byen sé kompè’w la ! Zot pa ka djè pran tan épi mwen ! Zot toujou ka trennen an jaden-mwen ! Chak kochon ni nwel yo ! Jodi sé tour-ou !
Manzè Poul pa fè ni yonn ni dé i sotè anlè ravet-la, i valé’y an sel kou !

Fable crée par Eddy SON à partir du Loup et de l’Agneau
de Jean de Lafontaine